خبرهای عمومی
خبرهای صدصنعت
شرکت تولیدی صد صنعت سال تاسیس 1380 - شماره ثبت 2723

اولین و بزرگترین تولید کننده دستگاه های برش سنگ، سرامیک و اره نواری فولادبر دارای استاندارد ملی ایران

دستگاه سنگبری قابل حمل با دقت برش بالا تا طول 260 سانتیمتر بیشتر بخوانید
SMERALDA-P۱۴۰ دستگاه سنگ بری قابل حمل پروفیلی بیشتر بخوانید
دستگاه اره نواری TREX-400 اولین تولید کننده دستگاه های اره نواری فولادبر در ایران بیشتر بخوانید
دستگاه CNC صدصنعت تنها تولید کننده دستگاه های cnc در ایران بیشتر بخوانید

دستگاه سنگبری قابل حمل شافت کروم 40

مدل کاوش

جهت دریافت اطلاعات کامل کلیک نمایید

ابعاد تیغه 250 ~ 350 x 25.4 mm ارتفاع برش 100 mm طول برش 650 ~ 2000 mm دور موتور 2800 برق تک فاز 220 V - 2.2 Kw برق سه فاز 380 V - 2.2 Kw طول کل 1050 ~ 2400 mm عرض کل 650 mm ارتفاع کل 1300 mm وزن 105 ~ 180 kg

دستگاه سنگبری قابل حمل لینرگاید

SMERALDA - L

جهت دریافت اطلاعات کامل کلیک نمایید

ابعاد تیغه 300 ~ 350 x 25.4 mm ارتفاع برش 100 طول برش 1500 ~ 2000 دور موتور 2800 برق تک فاز 220 / 2.2 V/ KW برق سه فاز 380 / 2.2 V/ KW طول کل 1900 ~ 2400 عرض کل 650 ارتفاع کل 1300 وزن 150 ~ 175 kg

دستگاه سنگبری قابل حمل لینرگاید با طول برش بلند

SMERALDA-L260

جهت دریافت اطلاعات کامل کلیک نمایید

ابعاد تیغه 250 ~ 350 x 25.4 mm ارتفاع برش 100 طول برش 2600 دور موتور 2800 برق تک فاز 220 / 2.2 V/ KW برق سه فاز 380/2.2V/KW طول کل 3000 عرض کل 700 ارتفاع کل 1500 وزن 220 kg

دستگاه سنگبری قابل حمل پروفیلی

SMERALDA-P140

جهت دریافت اطلاعات کامل کلیک نمایید

ابعاد تیغه 250 ~ 350 x 25.4 mm ارتفاع برش 80 طول برش 1400 دور موتور 2800 برق تک فاز 220 / 2.2 V/ KW برق سه فاز 380/2.2V/KW طول کل 1900 عرض کل 650 ارتفاع کل 1300 وزن 130 kg

دستگاه سنگبری اونیورسال

PLATINIUM

جهت دریافت اطلاعات کامل کلیک نمایید

ابعاد تیغه 250 ~ 350 x 25.4 mm ارتفاع برش 150 طول برش 1500 ~ 2000 دور موتور 4000 برق سه فاز 380 / 4 V / KW طول کل 2400 ~ 3600 عرض کل 1300 ~ 1440 ارتفاع کل 1700 وزن 750 ~ 850 kg

دستگاه سنگبری نیمه اتومات

TITANIUM

جهت دریافت اطلاعات کامل کلیک نمایید

ابعاد تیغه 300 ~ 500 x 30 mm ارتفاع برش 150 طول برش 3200 دور موتور 3000 برق سه فاز 380 / 4 V / KW طول کل 3800 عرض کل 1100 ارتفاع کل 1900 وزن 808 kg

دستگاه جدول بُر

RHINO 700

جهت دریافت اطلاعات کامل کلیک نمایید

ابعاد تیغه 600 ~ 700 x 25.4 mm ارتفاع برش 260 طول برش 600 x 500 دور موتور 1480 برق سه فاز 380 / 4 V / KW طول کل 1566 عرض کل 950 ارتفاع کل 1450 وزن 247