محصول جدید-دستگاه فارسی بری کارگاهی صد صنعت

SR 45 - 330

طول کل 4800 mm عرض کل 1100 mm ارتفاع کل 1600 mm وزن 1200 kg

تضمین بهترین کیفیت ضمانت نامه تحویل در محل

مشخصات

طول کل عرض کل ارتفاع کل ارتفاع میز طول برش وزن
4800 mm 1100 mm 1600 mm 770 mm 3300 mm 1200 kg
4800 mm 1100 mm 1600 mm 1200 kg
دریافت دفترچه دستگاه