محصول جدید - دستگاه برش سنگ کارگاهی اونیورسال اتوماتیک

Omega-Plat 200

طول کل 1050 ~ 2200 mm عرض کل 650 mm ارتفاع کل 1300 mm وزن 850 kg

تضمین بهترین کیفیت ضمانت نامه تحویل در محل

مشخصات

مدل طول کل عرض کل ارتفاع کل ارتفاع میز طول میز عرض میز طول برش وزن
200 3600 mm 1440 mm 1700 mm 900 mm 2000 mm 700 mm 2000 mm 850 kg
1050 ~ 2200 mm 650 mm 1300 mm 850 kg
دریافت دفترچه دستگاه